Tag Archive | ทำฟัน นนทบุรี

รากฟันเทียม (Dental Implant)

หากฟันของท่านหายไป 1 ซี่ จะด้วยการถอนหรืออุบัติเหตุก็ตาม ท่านอยากได้ฟันใหม่แบบไหน

แน่นอน ทุกคนต้องอยากได้ฟันที่ดูเป็นธรรมชาติ และใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันเดิมมากที่สุด ซึ่งศัลยแพทย์กระดูกชาวสวีเดน ได้คิดค้นนวัตกรรมรากเทียม โดยการใช้โลหะไททาเนียมมาทำเป็นรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

สารพันคำถาม เรื่อง “รากเทียม”

1. รากเทียมคืออะไร

รากเทียมคือวัสดุสังเคราะห์ที่ทำขึ้นจากไททาเนียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

2. เราจะทราบได้อย่างไร ว่าเราสามารถทำรากเทียมได้

เราต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ จากนั้นคุณหมอจะพิมพ์ปากหรือส่งถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินอีกครั้ง ว่าสามารถทำรากเทียมได้หรือไม่

3.  การทำรากเทียมเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด

การฝังรากเทียมเป็นการผ่าตัดย่อยชนิดหนึ่ง โดยทันตแพทย์จะใช้ยาชาในขั้นตอนการฝังรากเทียม และจะสั่งจ่ายยาแก้ปวดให้ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดระบม

4.  หลังผ่าตัดต้องหยุดงานหรืองดกิจกรรมใดบ้าง

โดยทั่วไป ทันตแพทย์แนะนำให้พักผ่อนในวันที่รับการผ่าตัดและหลังจากนั้นอีก 1 วัน และผู้ป่วยควรงดการออกกำลังกายในระหว่างพักฟื้น โดยระยะเวลาขึ้นกับแต่ละบุคคล

5.  รากเทียมใช้ได้นานแค่ไหน

มีการศึกษาถึงผลสำเร็จของรากเทียมซึ่งแสดงว่าหากรากเทียมฝังในสภาพกระดูกที่แข็งแรง และผู้ป่วยดูแลอย่างดี ก็สามารถอยู่ได้นานเกือบตลอดชีพ แต่ถ้าคุณภาพกระดูกไม่ดีพอ หรือผู้ป่วยมีแรงกัดฟันมาก นอนกัดฟัน หรือใส่รากเทียมจำนวนไม่พอกับซี่ฟันที่จะทดแทน หรือขนาดรากเทียมยาวไม่พอ ก็อาจจะพบภาวะรากเทียมหลุดได้

6.  ทำไมหลังใส่รากเทียมต้องรอ 3-6 เดือนก่อนใส่ฟันได้

เนื่องจากมีช่วงเวลาที่กระดูกจะสร้างตัวขึ้นใหม่เพื่อเกาะรอบรากเทียม ระยะเวลาที่ต้องรอนี้ ขึ้นกับสภาพกระดูกของผู้ป่วยด้วย

7.  ถ้าใส่ฟันเทียมแบบถอดได้อยู่ก่อน หลังฝังรากเทียมจะใส่ได้หรือไม่

หลังผ่าตัดมันเกิดการบวมของเนื้อเยื่อ ทำให้ไม่สามารถใส่ฟันเทียมเดิมได้ ทั้งนี้ มีความหลากหลายในผู้ป่วยแต่ละราย จึงควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อน

8.  หลังจากใส่ฟันบนรากเทียมแล้ว จำเป็นต้องแปรงฟันซี่นั้นหรือไม่

แน่นอนที่สุด หากไม่แปรงฟัน จะเกิดโรคเหงือกอักเสบขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการละลายของกระดูก และสูญเสียความแข็งแรงของรากเทียมในที่สุด

9.  ถ้ารากเทียมหลุด จะสามารถใส่รากเทียมใหม่ได้หรือไม่

เมื่อรากเทียมหลุด มักพบภาวะกระดูกละลายร่วมด้วย ถ้าหากกระดูกที่หลงเหลือนั้นมีปริมาณมากพอ ก็สามารถทำการฝังรากเทียมทดแทนใหม่ได้ ในผู้ป่วยบางรายที่มีกระดูกไม่เพียงพอ อาจต้องมีการปลูกกระดูกเพิ่มเติม เพื่อให้ฝังรากเทียมได้

10. จะต้องฝังรากเทียมกี่ตัวเพื่อใส่ฟัน

ผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกัน จำนวนรากเทียมที่ต้องฝังจึงแตกต่างกัน หากสภาพกระดูกจำกัดขนาด และความยาวของรากเทียม ทันตแพทย์อาจพิจารณาเพิ่มจำนวนรากเทียมมากขึ้น

11. ทำความสะอาดรากเทียมอย่างไร

ต้องทำความสะอาดทุกวันด้วยการใช้แปรงสีฟัน เส้นไหมขัดฟัน หรืออุปกรณ์อื่นที่ทันตแพทย์แนะนำ บางครั้งอาจต้องใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมด้วย

12. จำเป็นแค่ไหนที่ต้องไปรับการขัดหินน้ำลายหลังใส่ฟันบนรากเทียม

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับการขัดหินน้ำลาย (หินปูน) เป็นประจำ เพื่อตรวจสุขภาพของเหงือกรอบรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะได้สามารถช่วยดูแลและคงสภาพเหงือกให้ได้ดีตลอดไป

Smile Idea Dental Clinic

ถ.นครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี

http://www.smileidea-dental.com

Advertisements

ฟันเทียม

ฟัน เป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดในช่องปากก่อนที่จะกลืนลงไปสู่กระเพาะอาหาร นอกจากนี้ฟันยังเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการออกเสียงพูด และยังช่วยเสริมบุคลิกภาพอีกด้วย

ฟันเทียม คือ ฟันที่ทันตแพทย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ฟันเทียมถอดได้ และฟันเทียมติดแน่น

1. ฟันเทียมถอดได้ คือ ฟันเทียมชนิดที่ผู้ป่วยสามารถใส่และถอดได้ด้วยตนเอง ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นอีก 4 ชนิด ดังนี้

– ฟันเทียมบางส่วนถอดได้: การใส่ฟันเทียมบางซี่ แทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ฟันเทียมชนิดนี้จะยึดอยู่ในปากได้ เนื่องจากภาวะสุญญากาศที่เกิดจากการมีแรงดึงผิวของฐานฟันเทียม และอาจต้องมีตะขอลวดดัดเพื่อช่วยยึดเกี่ยวกับฟัน

– ฟันเทียมทั้งปาก คือ การใส่ฟันเทียมแทนฟันธรรมชาติทั้งฟันบนและล่างที่สูญเสียไปทั้งหมด  ฟันเทียมชนิดนี้จะยึดอยู่ในช่องปาก ด้วยภาวะสุญญากาศที่เกิดจากการมีแรงดึงผิวของฐานฟันเทียม ซึ่งมีน้ำลายเป็นสารคั่นกลางกับเยื่อบุสันเหงือก หรือเพดานปาก ส่วนใหญ่ฐานฟันเทียมชนิดนี้ มักจะทำด้วยเรซินอะคริลิก

– ฟันเทียมทับราก ในกรณีที่มีรากฟันธรรมชาติเหลืออยู่ และยังมีเบ้ากระดูกรากฟันที่แข็งแรง ทันตแพทย์จะให้การรักษาคลองรากฟันก่อน แล้วบูรณะส่วนบนของรากฟันด้วยหมุด ให้เหมาะสมที่จะรองรับฟันเทียมทั้งปากที่สวมทับด้านบน

– ฟันเทียมใส่ทันที ในกรณีที่จำเป็นต้องถอนฟันธรรมชาติโดยเฉพาะฟันหน้า และผู้ป่วยไม่อยากฟันหลอในช่วงที่รอให้แผลถอนฟันหายเป็นปกติอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ทันตแพทย์สามารถเตรียมทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ หรือฟันเทียมทั้งปากไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อใส่ฟันเทียมได้ทันทีหลังจากการถอนฟัน

2. ฟันเทียมติดแน่น คือ ฟันเทียมที่สวมทับและยึดติดกับฟันธรรมชาติที่ทันตแพทย์เตรียมเป็นฟันหลักไว้แล้วด้วยซีแมนต์ทางทันตกรรม ผู้ป่วยไม่สามารถถอดฟันเทียมออกได้ ฟันเทียมกลุ่มนี้แบ่งย่อยเป็นครอบฟัน และสะพานฟัน

– ครอบฟัน ในกรณีที่ฟันธรรมชาติผุปานกลาง และไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันแบบปกติ ทันตแพทย์จะทำครอบฟันสวมทับฟันซี่นั้นหลังจากกรอแต่งให้มีรูปร่างที่เหมาะสม

– สะพานฟัน หมายถึง การเตรียมฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปหนึ่งหรือหลายซี่ และยังมีฟันธรรมชาติที่มีสภาพแข็งแรงเหลืออยู่ทั้งด้านบนและด้านหลังของช่องว่าง เพื่อใช้เป็นหลักสำหรับยึดฟันแขวน จึงแบ่งเป็นสะพานฟันหน้าและสะพานหลัง

Smile Idea Dental Clinic
ถ.นครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี

http://www.smileidea-dental.com

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)

สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก เป็นเรื่องที่ต้องดูแลใส่ใจ โดยการพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพและรักษา ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ การอุดฟัน การรักษาโพรงประสาทฟัน การครอบฟัน และการถอนฟัน

 

แนะนำตารางปฏิทินสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็ก

ช่วงอายุเด็ก

ปรากฏการณ์ที่สำคัญ

การดูแลด้วยตนเอง

การดูแลโดยทันตแพทย์

มารดาที่ตั้งครรภ์ – ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ และไม่ควรทานหวานจนเกินไป- ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง- พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน – ตรวจสุขภาพช่องปากและสอนทันตสุขศึกษา เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของมารดา และทารกแรกเกิด
3 – 6 เดือน – ทารกควรกินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 4-6 เดือน- พ่อแม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กทารก – พบทันตแพทย์เด็กครั้งแรกเมื่ออายุไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 6 เดือนหลังฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น- เด็กที่มีโรคประจำตัวแต่แรกเกิด ควรพบทันตแพทย์เด็ก ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น
6 เดือน ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยเริ่มจากฟันหน้าซี่ล่าง – ควรป้องกันฟันผุตั้งแต่ชุดฟันน้ำนม- เริ่มทานฟลูออไรด์เสริม – ทันตแพทย์หรือกุมารแพทย์สั่งฟลูออไรด์เสริมให้ โดยพิจารณาปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำที่เด็กดื่ม
6 เดือน – 1 ปี – รับประทานอาหารเสริมให้เหมาะสมกับวัย- ฝึกดื่มนมจากถ้วยและเลิกนมมื้อดึก- เมื่ออายุ 6 เดือน เริ่มฝึกดื่มน้ำเปล่าจากถ้วย แล้วจึงเริ่มฝึกดื่มนมจากถ้วย หรือดูดจากหลอด- เลิกนมขวดเมื่ออายุได้ 1 – 1.5 ปี กรณีกินนมแม่อย่างเดียว สามารถเปลี่ยนมาดื่มถ้วยต่อได้ – ทันตแพทย์จะนัดตรวจสุขภาพช่องปากทุก 3-6 เดือน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องการทำความสะอาดช่องปาก และการบริโภคที่เหมาะสม
1 ปี เด็กมีฟันน้ำนม 4-8 ซี่ – เด็กรับประทานอาหารหลัก 3 มื้อ นมจืดเป็นเพียงอาหารเสริม ประมาณ 3 แก้วต่อวัน (แก้วละ 200 มล.) – ทันตแพทย์จะนัดตรวจสุขภาพช่องปากทุก 3-6 เดือน
1 – 3 ปี ฟันน้ำนมทยอยขึ้น โดยจะครบ 20 ซี่ เมื่ออายุ 2.5 – 3 ปี – ได้รับข้อมูลเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ฟันผุ และการป้องกัน – ทันตแพทย์จะนัดตรวจสุขภาพช่องปากทุก 3-6 เดือน
3 – 6 ปี ฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่ – ผู้ปกครองต้องดูแลเรื่องอาหารและการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันร่วมกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ – ทันตแพทย์เริ่มขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์- เคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ กรณีที่ฟันกรามน้ำนมมีร่องลึก
6 – 7 ปี ฟันหน้าแท้และฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งเริ่มขึ้น – เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ มีแป้งและน้ำตาลต่ำ และอ่านฉลากอาหารทุกครั้ง- แปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ให้ถึงฟันกรามซี่สุดท้าย โดยเฉพาะที่ยังไม่ขึ้นเต็มซี่- อาจใช้น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์- ควรใส่เฝือกฟัน หากต้องเล่นกีฬาที่มีการปะทะ – ทันตแพทย์ตรวจช่องปากและฟัน อาจถ่ายภาพรังสีด้วย หากจำเป็น- เคลือบหลุมร่องฟัน- เคลือบฟลูออไรด์เข้มข้นทุก 4-6 เดือน- ทำเฝือกฟันสำหรับนักกีฬา
8 – 10 ปี ฟันกรามน้ำนมทยอยโยกและหลุด
11 – 12 ปี เปลี่ยนเป็นชุดฟันแท้ ฟันกรามซี่ที่สองขึ้น

ฟันน้ำนมนอกจากมีหน้าที่เป็นอวัยวะสำหรับบดเคี้ยวในเด็กแล้ว ยังทำหน้าที่คงช่องว่างสำหรับฟันแท้ เพื่อให้ฟันแท้ขึ้นถูกตำแหน่ง ทั้งยังช่วยคงสภาพการสบฟัน เพื่อให้ฟันคู่สบอยู่ในแนวการสบฟันที่ถูกต้อง ดังนั้นฟันน้ำนมจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของขากรรไกร ถ้ามีการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด จะมีผลต่อการสบฟัน ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ

เมื่อมีการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด จะทำให้เกิดการล้มเอียงของฟันข้างเคียงเป็นผลทำให้ฟันแท้ขึ้นผิดตำแหน่ง หรือฟันอาจขึ้นไม่ได้ ทำให้ความยาวแนวโค้งของฟันลดลงมีการงอกยาวลงมาของฟันคู่สบ การสูญเสียฟันน้ำนมไปตั้งแต่อายุยังน้อย จะมีผลทำให้กระดูกเป้าฟันหนาตัวขึ้น ทำให้ฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ขึ้นช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ยังอาจมีผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก ภาวะทุพโภชนา หรือแม้แต่ความบกพร่องในการออกเสียงด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองควรใส่ใจและดูแลสุขภาพฟันของเด็กตั้งแต่ฟันน้ำนม ขึ้น

เด็กที่มารับการรักษาทันตกรรมโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเด็กที่ให้ความร่วมมือดีและมีเด็กบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ รักษา เช่นร้องไห้ ยืนเกาะผู้ปกครองเอะอะโวยวาย เป็นต้น พฤติกรรมที่ไม่ให้ความร่วมมือมีสาเหตุมาจากความกลัว ความวิตกกังวล หรือความไม่แน่ใจในสถานการณ์ ดังนั้นผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันยังไม่มีปัญหาเพื่อ ทันตแพทย์จัดการพฤติกรรมของเด็กเพื่อให้เด็กมีความร่วมมือในการรักษาสร้าง และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการรักษาทางทันตกรรมให้เกิดและคงอยู่ต่อไปในอนาคต เวลาที่เหมาะสมที่พาเด็กมาพบทันตแพทย์ควรเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี หลังฟันซี่แรกขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่เด็กและผู้ปกครองมารับฟังคำแนะนำในการดูแล สุขภาพช่องปากแก่เด็ก รวมทั้งตรวจสอบรอยผุในในระยะเริ่มแรกที่ผู้ปกครองอาจไม่ทราบเพื่อป้องกันการ ลุกลามของรอยโรค นอกจากนี้ทันตแพทย์ก็จะมีการจ่ายฟลูออไรด์เสริมให้แก่เด็กด้วย

การให้ฟลูออไรด์ป้องกันโรคฟันผุกับเด็ก จะใช้ร่วมกัน 2 ประเภท

1. การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ โดยการจัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อที่ฟลูออไรด์จะเกิดการแลกเปลี่ยนและแทรกซึมเข้าไปที่ผิวฟันทำให้โครง สร้างฟันแข็งแรงขึ้น ต่อต้านการเกิดโรคฟันผุ

2. การให้ฟลูออไรด์ทางระบบ โดยการรับประทานฟลูออไรด์เสริมมีทั้งชนิดเม็ดและน้ำ ในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนอายุประมาณ 16 ปีฟลูออไรด์ที่ได้รับมีประโยชน์ในขบวนการสร้างผิวฟันทำให้ได้ฟันมีผิวฟันที่ แข็งแรงตั้งแต่เริ่มแรกเพราะนั้นประสิทธิภาพการป้องกันฟันผุที่ดีที่สุด คือการให้ทั้ง 2 ทาง ภายใต้การดูแลและควบคุมของทันตแพทย์

การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นการป้องกันฟันผุอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพ การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นการใช้วัสดุเรซินอ่อนเคลือบหลุมร่องฟันที่สึกของ ฟันกรามด้านบดเคี้ยวทำให้ร่องฟันตื้นและเรียบ เศษอาหารติดที่ฟันน้อยลง และทำให้การแปรงฟันดีขี้น ลดโอกาสการเกิดโรคฟันผุได้มาก

Smile Idea Dental Clinic
ถ.นครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี

http://www.smileidea-dental.com

คลินิกทันตกรรมสไมล์ไอเดีย (Smile Idea Dental Clinic)

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลสุขภาพ ฟันและช่องปากของคุณและครอบครัว ด้วยบริการทางทันตกรรมครบวงจร จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รักษารากฟัน ครอบฟัน ฟันปลอมถอดได้ รากฟันเทียม และรักษาฟันเด็ก ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกอบอุ่น .. เพื่อรอยยิ้มที่คุณรัก
สไมล์ ไอเดีย…คลินิกฟันที่จะเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มของคุณ ด้วยบรรยากาศคลินิกที่สะอาด สบาย อบอุ่นเป็นกันเอง ให้คุณผ่อนคลาย ลืมทุกความกังวล เมื่อเข้ามารับการรักษากับเรา เราเน้นให้บริการทางทันตกรรมด้วยคุณภาพ ยินดีให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัย ราคาจริงใจ คุณหมอใจดี อธิบายขั้นตอนการรักษาก่อนทำ พร้อมทางเลือกในการรักษา ให้คุณได้ตัดสินใจตามความต้องการมากที่สุด

สะอาด ปลอดภัย ด้วยระบบปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน

เราเน้นใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และมีระบบป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือทุกชิ้นผ่านระบบการอบฆ่าเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อ 100% ถุงมือ เข็มฉีดยา หลอดดูดน้ำลาย แก้วน้ำ ใช้แล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้อีก เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า คลินิกของเราให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฟันที่คุณรัก

Smile Idea Dental Clinic
ถ.นครอินทร์ บางกรวย นนทบุรี

http://www.smileidea-dental.com